Pankromatika

ÇEKİRDEK KATILIMCI OLMAK İÇİN
S  O  N    K A Y I T    T  A  R  İ  H  İ
5    O C A K    2  0  1  9    
C U M A R T E S İ   2  4 :  0  0

Pankromatika, görsel tabanlı işler üreten sanatçılar için bir görsel kültür programıdır. Bununla birlikte görsel kültürle ilgilenen her seviyeden katılımcıya da atölyelere katılma imkanı sunar. Pankromatika ile amaçlanan, sanata dair hem akademik hem de yaşamsal bilgi ve deneyimin, lens tabanlı çalışmalarla kendini ifade eden ya da bu alanda bilgiye erişmek isteyen insanlarla buluşmasına ve uzun soluklu, sorgulayıcı bir üretimi/düşünsel süreci tetiklemesine olanak sağlamaktır.
   
Tüm bu amaçlarla gerçekleşen Pankromatika, üçüncü döneminde Ocak-Haziran 2019 arasında 6 ay süreli bir program olarak kurgulanmıştır. Bu süreçte, program katılımcılarıyla birikimlerini ve dostluklarını paylaşan pek çok önemli isimle 4 haftalık kavramsal atölyeler gerçekleştirilir. Bunun yanında katılımcıların üretim sürecini destekleyecek buluşmalar ve ayrıca Ankara ve İstanbul’da sanatçı atölyesi ziyaretleri yapılır.*


* Pankromatika'ya iki farklı şekilde katılmak mümkündür. Katılım süreci ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen sayfadaki ilgili bölümü ziyaret edin.

# 3  k a y b e t m e k