top of page

16 Nis Cmt

|

Ka

Pankromatika 4.0 - Tekno Fetişizmi ve Doğanın Neoliberal Otoriter Piyasacılık Tarafından Tahrip Edilmesi: Bir Eleştiri

Yeni bir yeryüzü kavrayışına duyulan acil ve kaçınılmaz ihtiyaçtan hareketle, küresel iklim değişikliği çağında sanatı bilimlerdeki çözümlemelerle birlikte ele almak üzere, farklı disiplinlerden isimleri bir araya getiren Pankromatika 4.0 Küresel İklim Değişikliği Çağında Sanat konuşma dizisi.

Pankromatika 4.0 - Tekno Fetişizmi ve Doğanın Neoliberal Otoriter Piyasacılık Tarafından Tahrip Edilmesi: Bir Eleştiri
Pankromatika 4.0 - Tekno Fetişizmi ve Doğanın Neoliberal Otoriter Piyasacılık Tarafından Tahrip Edilmesi: Bir Eleştiri

Saat ve Yer

16 Nis 2022 19:30 – 21:30

Ka, Cinnah Cd. No:1 D:B, 06690 Çankaya/Ankara, Türkiye

Etkinlik Hakkında

Pankromatika 4.0 Teknik Fetişizmi ve Doğanın Neoliberal Otoriter Piyasacılık Tarafından Tahrip Edilmesi: Bir Eleştiri > 16 Nisan 2022, Cumartesi, 19:30

(scroll for eng)

Aslı Odman, akademisyen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir Bölge Planlama bölümü

Zeynep Sayın, yazınbilimci, sanat kuramcısı, akademisyen 

Kerem Ozan Bayraktar, sanatçı ve akademisyen, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim bölümü

Yeni bir yeryüzü kavrayışına duyulan acil ve kaçınılmaz ihtiyaçtan hareketle, küresel iklim değişikliği çağında sanatı bilimlerdeki çözümlemelerle birlikte ele almak üzere, akademisyen Aykut Çelebi ve sanatçı Ece Akay danışmanlığında, farklı disiplinlerden isimleri bir araya getiren Pankromatika 4.0 Küresel İklim Değişikliği Çağında Sanat konuşma dizisi devam ediyor.

Üçüncü oturumunda Aslı Odman, Zeynep Sayın ve Kerem Ozan Bayraktar’ı bir araya getiren buluşma Teknik Fetişizmi ve Doğanın Neoliberal Otoriter Piyasacılık Tarafından Tahrip Edilmesi başlığıyla gerçekleşecek.

Aslı Odman 

Aslı Odman, lisans ve yüksek lisans öğrenimini Viyana’da iktisat ve siyaset bilimleri alanlarında tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde doktora yaptı. Yüksek lisans tezinde Meksika ve Türkiye’nin 1930’lardaki iktisadi milliyetçi ulus devletleşmesi süreçlerini, doktora tezinde ise Ford Motor Company’nin Tophane’deki montaj fabrikasından başlayarak küresel üretim ağını inceledi. Yakın tarihli çalışmaları, kar amaçlı üniversite şirketlerine (KAÜŞ) ve gemi inşa sanayi, şantiyeler, dizi setleri, madenler, tarım gibi çalışma mekanlarından hareketle çevre, kent, halk ve işçi sağlığına karşı işlenen şirket ve devlet suçlarına odaklanıyor. Aslı Odman Mimar Sinan GSÜ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde öğretim görevlisidir.

Zeynep Sayın

Zeynep Sayın, İstanbul doğumlu, yazınbilimci, sanat kuramcısı, öğretim üyesi. İstanbul, Salzburg ve Viyana’da yazınbilim, sanat tarihi ve felsefe okudu. İstanbul’da çeşitli üniversitelerde ve Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde çalıştı. Bir süredir Leipzig’de Hochschule für Grafik und Buchkunst ve Viyana’da Akademie der Bildenden Künste’de ders veriyor. Mithat Şen ve Bedenyazısı (Kaknüs, 1999), Noli me tangere (Kaknüs, 2000), İmgenin Pornografisi (Metis, 2003) ve Kötülük Cemaatleri (Tekhne, 2016) adlı kitapları var.

Kerem Ozan Bayraktar

Kerem Ozan Bayraktar (1984) İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Genelde animasyonlar, 3D bilgisayar görselleştirmeleri, ölçekli modeller ve metinler kullanarak, değişim, mutasyon, çeşitlilik ve kopyalama konularına odaklanan araştırmalar ve işler gerçekleştirmektedir. Bayraktar, yapay ve doğal sistemler arasındaki sınırları, döngüleri ve etkileşimleri, gezegen morfolojilerinden şehir bitkilerine uzanan geniş bir araştırma alanı kapsamında yeniden üretir ve betimler. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimini “Dijital İmge” ve “Sistem Teorisi” üzerine çalışarak tamamlamıştır. Sanatçının çalışmaları yerli ve yabancı yayınlarda, video gösterimlerinde ve koleksiyonlarda yer almaktadır. Doç. Dr. Kerem Ozan Bayraktar, sanat çalışmalarının yanında Marmara Üniversitesi GSF, Resim Bölümünde öğretim görevlisidir.

*

Pankromatika 4.0 Techno-fetishism and the Destruction of Nature by Neoliberal Authoritarian Marketing: A Critique * In order to discuss art with analysis in science in the age of global climate change, Pankromatika 4.0 Art in the Age of Global Warming speech series bringing together artists and scholars from different disciplines, under the mentorship of academician Aykut Celebi and artist Ece Akay, continue at Ka in the third session bringing together Aslı Odman, Zeynep Sayın and Kerem Ozan Bayraktar for a conversation under the title of ‘Techno-fetishism and the Destruction of Nature by Neoliberal Authoritarian Marketing: A Critique’. * The event is free and no registration is required. * This event is funded by the International Relief Fund for Organizations in Culture and Education 2021 of the German Federal Foreign Office, the Goethe-Institut, and other partners. #irf2021 @gi_ankara

* In order to discuss art with analysis in science in the age of global climate change, Pankromatika 4.0 Art in the Age of Global Warming speech series bringing together artists and scholars from different disciplines, under the mentorship of academician Aykut Celebi and artist Ece Akay, continue at Ka in the third session bringing together Aslı Odman, Zeynep Sayın and Kerem Ozan Bayraktar for a conversation under the title of ‘Techno-fetishism and the Destruction of Nature by Neoliberal Authoritarian Marketing: A Critique’. * The event is free and no registration is required. * This event is funded by the International Relief Fund for Organizations in Culture and Education 2021 of the German Federal Foreign Office, the Goethe-Institut, and other partners. #irf2021 @gi_ankara

*

Aslı Odman completed her bachelor and master degree in economics and politics in Vienna, then she got a doctorate degree from Bogazici University. Her recent studies focus on profit-oriented university companies and corporate crimes and state crimes against environment, urban spaces, public and worker’s health with reference to workplaces such as construction sites, sound stages, mining sites, farming areas etc. She is an academician in Mimar Sinan Fine Arts University, Department of City and Regional Planning. * Zeynep Sayın is a literary critic, art theorist ve academician. She studied literature, art history and philosophy in Istanbul, Strazburg and Vienna. She worked in different universities in Istanbul and Mardin Artuklu University, Department of Architecture. She is giving lectures in Leipzig and Vienna. The books that she wrote are Mithat Şen ve Bedenyazısı (Kaknüs, 1999), Noli me tangere (Kaknüs, 2000), İmgenin Pornografisi (Metis, 2003) and Kötülük Cemaatleri (Tekhne, 2016). * Kerem Ozan Bayraktar (1984) lives and works in Istanbul. He researches and works focusing on change, mutation, diversity and replication, mainly using animations, 3D computer visualizations, scale models and texts. His works are featured in local and foreign publications, video screenings and collections. Besides his art studies Assoc. Dr. Kerem Ozan Bayraktar is a lecturer at Marmara University Faculty of Fine Arts, Painting Department.

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page