Atölyeler >
Ekranı Aç >

ileri seviye Aydınlık Oda

Başlangıç tarihi::

>> Takipte kalın!

 

Atölye danışmanı:

İlker Yavuz
Serdar Bilici

Sayısal görüntülerin günlük hayatımızın bir parçası olduğu, farklı birçok kanaldan foto-grafik görüntülere maruz kaldığımız bu dönemde, nitelikli görüntüleri elde etmek için sayısal görüntü işleme araçlarına hakim olmak kaçınılmaz ve vazgeçilmez hale geldi. 

İleri Seviye Aydınlık Oda atölyesinde sayısal fotoğrafların maksimum renk verisinin aktarılması, işlenmesi ve baskı aşamasına hazır hale getirilebilmesi için gerekli renk yönetimi ve ileri görüntü işleme temelleri anlatılacaktır. Fotoğrafların kayıpsız işlenme prensipleri yanında, görüntü işleme araçlarının en güçlü yanı olan katman ve maskeleme özelliklerini kullanarak müdahalesiz gibi görünen kompozit görüntüler oluşturmanın yöntemlerinden bahsedilecektir.

Composite photograph of Jean Younkers holding an elephant in a laundry basket

Composite photograph of Jean Younkers holding an elephant in a laundry basket


İleri Seviye Aydınlık Oda Programı

1. Hafta :: Renk Yönetimi
Renk uzayları, görüntü modları, bit derinliği ve renk kanalları kavramları
İdeal renk yönetimi iş akışının kurulması

2. Hafta :: Seçim Araçları
Dörtgen ve kement seçim araçlarının kullanımı
Hızlı maskeleme ve maske iyileştirme temel araçları, ton seçimleri ve maske iyileştirme araçları

3. Hafta :: Katmanlar
Normal katmanlar ve ayarlama katmanları kullanılarak görüntü işleme
Katman modlarının özellikleri

4. Hafta :: Maskeleme
Farklı katmanlardaki görüntüleri maskeleme ve maskelerin kullanılarak
pikselleri değiştirmeden görüntü işleme

5. Hafta :: Fırçalar
İleri seviye fırça kontrolleri ve fırça oluşturma
Özgün fırçalar oluşturarak maske iyileştirme

6. Hafta :: Filtreler
Temel filtreler, katmanlar ve maskeler ile gelişmiş filtre kullanımları

7. Hafta :: Aksiyon oluşturma
Sık kullanılan işlemler için aksiyon oluşturma

8. Hafta :: Kompozit görüntü oluşturma
Çok katmanlı foto-grafik görüntüler oluşturulması

8 HAFTA

Haftada 1 Gün
Tek Grup
Hafta İçi
Pazartesi
19.00-21.30
Kontenjan 8 Kişi

 
 

Atölye bedeli:

Öğrenci 400₺ + KDV
(Lise ve üniversite lisans öğrencileri)
Tam 500₺ + KDV

Atölye bedeli, atölye süresince 2. ve 4. haftalarda iki taksit halinde ödenebilir. 
Atölyemizde engelli bireyler için %13 kontenjan ayrılmıştır ve bedelsizdir.