top of page

> video 101

Boran Aksoy danışmanlığında gerçekleşecek Video 101: Kısa Film Yapımına Giriş atölyesi temel düzeyde ancak kapsamlı programıyla, kendi filmlerini çekmek ya da film yapımının süreçlerini öğremek isteyen herkesi 6 haftalık keyifli bir süreçte buluşmaya davet ediyor.

1. Buluşma : Görsel Anlatının Temelleri

Tanışma

Hareketli Görüntü Tarihine Giriş                   Kameralar ve Özellikleri

Hareketli Görüntü & Video Kaydetmek (Temel Kamera Ayarları: Diyafram, Örtücü, ISO, vs.)

2. Buluşma: Sinematografiye Giriş

Objektif Çeşitleri                                             Kompozisyon Kurmaya Yardımcı Öğeler (Çizgiler, Şekiller, Renk, Derinlik, Formlar, Negatif ve Pozitif Alan)

 

3. Buluşma: Sinematografiye Giriş II

Çekim Ölçekleri ve Kullanım Alanları

(Uzak Plan, Genel Plan, Boy Plan, Yakın Plan, Ayrıntı Plan)

Hareketli Görüntü Kompozisyonunda Anlamlı Boşluklar (Kafa Boşluğu, Bakış Boşluğu)

Kamera Açıları (Kuş Bakışı, Alt Açı, Göz Hizası, Üstü Açı, Eğik Açı)

4. Buluşma: Sinematografiye Giriş III

ve Sanat

Sinemada Hareket (Blocking)                        

Temel Kamera Hareketleri (El Kamerası, Pan, Tilt, Pedestal, Dolly, Steadicam, Aerial, vs.)

Sinemada Işık Kullanımı (Işık Çeşitleri ve Etkileri).                                                           Aydınlatma Metodları (3 Nokta ve 4 Nokta Aydınlatma).                                                   Sinemada Temel Aydınlatma (Doğal Aydınlatma, Düşük & Yüksek Anahtar Aydınlatma, Yansıtma, Ortam Aydınlatma, vs.)

Mise-en-Scene (Dekor, Renk, Kostüm, vs.)  

5. Buluşma: Yapım Sonrasına Giriş

Sinemada Devamlılık (Çekim, Sahne, Sekans, Film)

Kurgu Nedir?

Kurguda “Pacing” ve Tempo                         Bir çekimden öbür çekime geçmenin yolları (Kesme, Çözülme, Solma, vs.)    

Neden kesmeye göre ihtiyaç duyarız? (Bilgiye göre kesme, ölçeğe göre kesme, hareket yönüne göre kesme, vs.)

6. Buluşma: Hareketli Görüntüde Kurgu Uygulaması

Kurgu Yazılımlarının Kullanımına Giriş (Adobe Premiere).

Bileşenler: Kütüphane, Çizelgesi, Monitörler, Temel Ayarlar.

Kurgu sonrası filmi oluşturma (Export)

7. Buluşma: Yapım Aşamaları ve Yapım Öncesinin Temelleri

Yapım Aşamaları (Yapım Öncesi, Yapım, Yapım Sonrası)

Film Fikri, Sinopsis ve Logline,                     Senaryo ve Tretman                                         Storyboard: Metni Görsele Dönüştürme

8. Buluşma: Kırmızı Halı

1 Dakikalık Filmlerin ve Ödevlerin Gösterimi

8 hafta
haftada 1 gün, salı
19:00-21:30
kontenjan 8 kişi

Atölye danışmanı:

Boran Aksoy