Eğitim >
Atölyeler >

Nejat Ulusay ile Sinema
ve Zamanın Halleri

Başlangıç tarihi::
>> Takipte kalın!

 

Atölye danışmanı:
Nejat Ulusay

Sinema, bir yüzyılı aşkın bir süredir dünyanın gözü-kulağı olmayı sürdürüyor. Toplumları ve tarihsel dönemleri birebir yansıtan bir ayna olduğunu ileri süremesek bile, sinemanın, toplumların – hatta küresel dünyanın - bilinçaltını sergileyebilecek güce sahip bir mecra olduğunu söyleyebiliriz. Kimi usta yönetmenlerin filmleri - nihayetinde bu sinemacıların da yaşadıkları dönemin birer inşası oldukları gerçeğine rağmen - farklı zamanlar ve hayatlar üzerine kalıcı, önemli, nitelikli belgeler olarak değerlendirilebilir… Henüz ilk yirmi yılını tamamlamasına az bir zaman kalan yeni bir milenyumun başlangıcında, evet, yeniliklerle ancak diğer yandan geleceğe ilişkin belirsizliklerle dolu bir dünyada, belli imkânlara sahip olarak ve çeşitli sorunlarla birlikte yaşıyoruz. Sinema şimdiden, içinde bulunduğumuz zamanların çeşitli hallerine ve geleceğe dair kaygılara ilişkin gözlemlerde bulunuyor, saptamalar yapıyor, sorular üretiyor ve cevaplar arıyor…

On iki hafta sürecek bu program, sinema aracılığıyla zamanımızın hallerine, yani küreselleşme sürecinin beraberinde getirdiği belirsizliğe, aşkın, ailenin ve emeğin durumuna, gençlik, kadınlık ve erkeklik hallerine, göçmenlik/mültecilik sorununa ve geleceğe ilişkin kaygılara [ekosinema olgusundan beden-ruh ikiliği, ölümlülük-ölümsüzlük ve başka durumlara da işaret eden robot/android/cyborg meselesine] ve elbette sinemanın kendi hallerine [örneğin daha da hızlanan anaakım/ticari sinemadan minimalist ya da ‘yavaş sinema’ eğilimine] bakmayı amaçlamaktadır. 

Bu çerçevede Fernando León de Aranoa (İspanya), Ken Loach(Britanya), Lee Chang-dong (Güney Kore), Michael Haneke (Avusturya),Pawel Pawlikowski (Polonya), Christian Petzold (Almanya), Claire Denis (Fransa),  Christoffer Boe (Danimarka), Darrell Roodt (Güney Afrika) ve Patricia Guzmán (Şili) gibi sinemacıların filmlerine başvurulacaktır…

Michael Haneke'nin 2012 yapımı Amour filminden.

Michael Haneke'nin 2012 yapımı Amour filminden.

Sinema ve Zamanın Halleri Programı

1. Hafta > Giriş
Yağmuru Bile (También la Iluvia, Icíar Bollaín, 2010) 

2. Hafta > Çalışma  
Güneşli Pazartesiler (Los lunes al sol, Fernando León de Aranoa, 2002)

3. Hafta >  Göçmenlik
Jerichow (Christian Petzold, 2008)

4. Hafta > Gençlik
17 Yaşındaki Bir Gencin Bisikleti [Pekin Bisikleti] (Shiqi sui de dan che [Beijing Bicycle],  Xiaoshuai Wang, 2001)

5. Hafta > Kadınlar  
20. Yüzyıl Kadınları (20th Century Women, Mike Mills, 2016)

6. Hafta > Erkekler  
Güzel İş (Beau travail, Claire Denis, 1999)

7. Hafta > Aşk
Yeniden Sev Beni (Reconstruction, Christoffer Boe, 2003)

8. Hafta > Aile  
Yaz Saati (L’heure d’été, Olivier Assayas, 2008)

9. Hafta > Minimalist/Yavaş Sinema
İnsanları Seyreden Güvercin (En duva satt pa en gren och funderade pa tillvaron, Roy Andersson, 2014)

10. Hafta > Şiddet
Polytechnique (Denis Villeneuve, 2009)

11. Hafta > Geçmiş
Işığa Özlem (Nostalgia de la luz, Patricio Guzmán, 2010)

12. Hafta > Gelecek  
İz Bırakma (Leave No Trace, Debra Granik, 2018)

12 HAFTA

Haftada Bir Gün
Tek Grup
Salı
19.00-22.00
Kontenjan 35 Kişi

 
 

Atölye danışmanı:
Nejat Ulusay

Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon-Sinema Bölümü mezunu. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Programı’nda gerçekleştirdi. Doktorasını İngiltere’de, Warwick Üniversitesi, Film ve Televizyon Çalışmaları Bölümü’nde yaptı. 1987’den beri öğretim üyesi olarak çalıştığı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 2017 yılında emekli oldu. Melez İmgeler: Sinema ve Ulusötesi Oluşumlar adlı bir kitabı bulunmaktadır.

 
 

Atölye bedeli:
Tam
 750₺ + KDV
Öğrenci 500₺ + KDV / Lise ve üniversite lisans öğrencileri


Atölye bedeli, atölyenin 12. haftasına kadar 3 taksit halinde ödenebilir. 
Atölye kontenjanı 35 kişi olup, engelli bireyler için kontenjan ayrılmıştır ve bedelsizdir.