top of page

18 Mar Cum

|

Ka

Pankromatika 4.0 - Virüs, Viral, Virtüel - Esin Davutoğlu Şenol & Alper Aydın

Yeni bir yeryüzü kavrayışına duyulan acil ve kaçınılmaz ihtiyaçtan hareketle, küresel iklim değişikliği çağında sanatı bilimlerdeki çözümlemelerle birlikte ele almak üzere, farklı disiplinlerden isimleri bir araya getiren Pankromatika 4.0 Küresel İklim Değişikliği Çağında Sanat konuşma dizisi.

Etkinlik Biletleri Tükenmiştir
Diğer etkinlikleri gör
Pankromatika 4.0 - Virüs, Viral, Virtüel - Esin Davutoğlu Şenol & Alper Aydın
Pankromatika 4.0 - Virüs, Viral, Virtüel - Esin Davutoğlu Şenol & Alper Aydın

Saat ve Yer

18 Mar 2022 19:30 – 21:30 GMT+3

Ka, Cinnah Cd. No:1 D:B, 06690 Çankaya/Ankara, Türkiye

Etkinlik Hakkında

Pankromatika 4.0

Virüs, Viral, Virtüel: Yeryüzünün Yeni Nomos’u, Sanatsal Bir Karşı Hamle

> 18 Mart 2022, Cuma, 19:30

Esin Davutoğlu Şenol & Alper Aydın, Sanatçı

Bu konuşmayı Youtube'da izleyin: Pankromatika 4.0 // Esin Davut Şenol & Alper Aydın 

Yeni bir yeryüzü kavrayışına duyulan acil ve kaçınılmaz ihtiyaçtan hareketle, küresel iklim değişikliği çağında sanatı bilimlerdeki çözümlemelerle birlikte ele almak üzere, akademisyen Aykut Çelebi ve sanatçı Ece Akay danışmanlığında, farklı disiplinlerden isimleri bir araya getiren Pankromatika 4.0 Küresel İklim Değişikliği Çağında Sanat konuşma dizisi Mart ayında Ka'da başlıyor!

*

İlk oturumunda Esin Davutoğlu Şenol ve Alper Aydın'ı bir araya getiren buluşma Virüs, Viral, Virtüel: Yeryüzünün Yeni Nomos’u, Sanatsal Bir Karşı Hamle başlığıyla gerçekleşecek.

*

“Yeni bir yeryüzü kavrayışına ihtiyaç olduğu, yoruma açık bırakılmayacak denli somut bir gerçek. Bu konuda atılacak her adım hayati önemde, acil bir gereksinimken, bilimlerin ve sanatların da, doğanın, hayatın dinamiklerini kâh yansıtan, ifade eden, dışa vuran, kâh yeniden kuran niteliği gereği böyle bir olağanüstü duruma ilgisiz, tepkisiz kalması elbette düşünülemez.

(...)

Büyük tarihçi Plutarkhos “Paralel Yaşamlar” adını verdiği anlatı dizisinde, pek de nesnel denemeyecek, kendine özgü ölçütlerle de olsa, farklı nitelikleri haiz düşünür ve siyasetçileri, komutan ve devlet adamlarını ortaklıkları ve zıtlıkları ekseninde, gidimli (discursive) ve diyalektik bir dinamik çerçevede ele almıştı. Benzer bir biçimde ama nesnel ölçütleri iyi hesaplanmış, sanatlar ve bilimlerin temsilcilerini küresel iklim değişikliği etrafında buluşturmak çok verimli olacaktır. Karşılaşmalara güvenmek gerekir. Hayatın ruşeym halindeki fikirleri, deneysel öncü tasarıları, deneyim ve pratikleri, edimleri ayrı bir merakla karşıladığını biliyor, en azından ummak istiyoruz.”

Aykut Çelebi

*****

Esin Davutoğlu Şenol, Prof.Dr. - dresinsenol.com

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anablim Dalı Öğretim Üyesi Esin Davutoğlu Şenol, lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra, tıp eğitimini Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nde 1987 yılında tamamlamış ve aynı yıl Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD’da Araştırma Görevlisi olarak uzmanlık eğitimine başlamıştır.

Aynı anabilim dalında 1992 yılında ihtisasını tamamladıktan sonra uzman olarak göreve başlamış,1995 yılında Yardımcı Doçent, 1996 yılında  Doçent, 2003 yılında da Profesör ünvanlarını almış ve 2009-2013 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır.

1999 yılında Tufts University, New England Medical Center, Boston/MA’da Kemik İliği Transplantasyon Ünitesinde Araştırma Asistanı olarak çalışmıştır. Halen kanser hastalarının infeksiyon izleminde konsultan olarak görev yapmakta ve bu konuda araştırmalarını sürdürmektedir.

Ayrıca bağışıklama ve özellikle erişkin aşılaması ile ilgili çalışmalar yürütmekte olup, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD bünyesinde Türkiye’deki ilk Erişkin Aşı Merkezi’ni kurmuştur. 2013 yılında KLİMİK (Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları) Derneği alt grubu olarak, Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu (EBÇG) kurmuş ve halen başkanlığını yürütmektedir. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Komite (2005-2007), Gazi Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Akreditasyon Ofisi (GÜADEK) (Kurucu, 2005-2007), Gazi Üniversitesi-Avrupa Üniversiteler Birliği ve Bolonya Süreci (Kurucu, 2005-2007) ve Febril Nötropeni Derneği Genel Sekreterliği (2005-2011) yürütmüş olduğu diğer görevlerdir.

Halen T24 ve Birgün Gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır. Yabancı dili İngilizce olup, evli ve bir çocuk annesidir. Sinema, yelken ve edebiyata ilgili olan Esin Davutoğlu Şenol, Dünya Kitle İletişim Vakfı tarafından gerçekleştirilen 31. Ankara Uluslararası Film Festivali (2020) ve 32. Ankara Film Festivalı (2021) Düzenleme Kurulunda yer almıştır.

*****

Alper Aydın, Sanatçı - alperaydin.art

1989’da Ordu’da doğan sanatçı, Ordu Güzel Sanatlar Lisesi’nden sonra Ankara Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği Heykel ana sanat dalından mezun oldu. 2010 yılında Erasmus programıyla İtalya’da heykel, video ve performans üzerine eğitim aldı. “Türkiye’de Yeryüzü Sanatı” başlıklı teziyle Gazi Üniversitesi’ndeki yüksek lisans eğitiminin ardından 2019 yılında “Performans Olarak Beden ve Doğa Diyaloğu” başlıklı teziyle Hacettepe Üniversitesi Heykel Bölümü’nde doktorasını tamamladı.

Katıldığı sergiler arasında “Yok Olmadan”, İstanbul Modern (2016); “İyi Bir Komşu”, 15. İstanbul Bienali (2017); “Dünyadan Çıkış Yolları”, Cappadox Çağdaş Sanat Sergileri (2017); “Günün Sonunda” OMM (2020) yer alıyor.  Paris’teki Cité des Arts’ın üç aylık misafir sanatçı programına katılan Aydın, SAHA Studio kapsamında 6 ay İstanbul da üretimde bulunmuş, 2021 Ocak ayı İtibari ile 6 ay süresince Berlin, ZK/U Konuk sanatçı programı içinde de üretim yapmıştır.

Sanatçının İstanbul Modern ve Yapı Kredi Kültür Sanat olmak üzere birçok kurum koleksiyonu ve özel koleksiyonda eserleri bulunmaktadır.

Çalışmalarında içinde bulunduğu çevrenin fiziki koşulları ve doğanın kendine has akışını araştıran sanatçı, fotoğraf, heykel, mimari, yerleştirme, performans ve doğal malzemelerle yapılmış geçici düzenlemeler ile araziye müdahalelerde bulunuyor. Doğada gözlemleme, toplama veya yeni formlar ekleyerek bulunduğu yeri dönüştürme yoluyla geçici izler bırakıyor.

Biletler

  • Bilet Satın Al

    Etkinliğe katılım Covid-19 salgını nedeniyle 30 kişi ile sınırlıdır.

    ₺0,00
    Satış bitti

Toplam

₺0,00

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page