top of page

Ka

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.TARAFLAR

 

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

 

‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

 

AD- SOYAD:

ADRES:

 

‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

 

AD- SOYAD: GRİ-KA FOTOĞRAF YAPIM YAYIN VE DANIŞMANLIK TİCARET LTD. ŞTİ.

ADRES: Cinnah Caddesi No:1/B Çankaya 06680 Ankara, Türkiye

 

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

2.TANIMLAR

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

 

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

 

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

 

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

 

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

 

SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini,

 

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

 

TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,

 

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

 

MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

 

3.KONU

 

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait “www.kaatolye.shop” internet sitesi üzerinden SATICI tarafından satışa sunulan kitap ve benzeri materyallerin ve hizmetlerin ALICI’ya satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

 

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat ve iade koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini, bu önbilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında sipariş verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4. SATICI BİLGİLERİ

 

Ünvanı: GRİ-KA FOTOĞRAF YAPIM YAYIN VE DANIŞMANLIK TİCARET LTD. ŞTİ.

Adres: Cinnah Caddesi No:1/B Çankaya 06680 Ankara, Türkiye

Telefon: (0312) 465 01 25

Eposta: info@kaatolye.com

 

5. ALICI BİLGİLERİ

 

Teslim edilecek kişi: …………

Teslimat Adresi: …………

Telefon: …………

Faks: …………

Eposta/kullanıcı adı: …………

 

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

 

Ad/Soyad/Unvan

 

Adres: …………

Telefon: …………

Faks: …………

Eposta/kullanıcı adı: …………

 

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

 

1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

 

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması: …………

Adet: …………

Birim Fiyatı: …………

Ara Toplam: …………

(KDV Dahil)

 

Kargo Tutarı: …………

Toplam: …………

 

Ödeme Şekli ve Planı: …………

Teslimat Adresi: …………

Teslim Edilecek kişi: …………

Fatura Adresi: …………

Sipariş Tarihi: …………

Teslimat tarihi: …………

Teslim şekli: …………

 

7.4.  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Şu kadar ki, SATICI, satış anında yürüttüğü ve/veya “www.kaatolye.shop” alan adlı internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu kargo ücretinin tamamını ya da kampanyayla belirlenen bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.

 

8. FATURA BİLGİLERİ

 

Ad/Soyad/Unvan:

Adres:

Telefon:

Faks:

Eposta/kullanıcı adı:

Fatura teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 

9. GENEL HÜKÜMLER

 

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

 

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her tü