top of page

02 Kas Sal

|

Ka

Tahterevalli Konuşmaları #2

Tahterevalli konuşmalarının ikincisinde Umut Şumnu ve Gökhun Baltacı kendi pratikleri açısından İçeri kavramı üzerine konuşacaklar. The talk will be held in Turkish without translation, but the video recordings with English subtitles will be available soon.

Etkinlik Kayıtlara Kapanmıştır
Diğer etkinlikleri gör
Tahterevalli Konuşmaları #2
Tahterevalli Konuşmaları #2

Saat ve Yer

02 Kas 2021 19:30 – 21:00 GMT+3

Ka, Çankaya, Cinnah Cd. No:1 D:B, 06690 Çankaya/Ankara, Türkiye

Etkinlik Hakkında

Sigmund Freud’un Viyana’da Bergasse Sokağı 19 numaradaki ofisine ait Edmund Engelman tarafından çekilmiş bir fotoğrafta üzerinde antik heykelciklerle dolu çalışma masasının yanında sokağa bakan bir pencere ve pencerenin üzerinde de bakışı dışa açmaksızın içe katlayan bir ayna dikkat çeker. Bu pencere ve ayna biraradalığı modern insanın özünü oluşturan bir ikilik olarak okunabilir mi? Pencere, modern insanın göçebe zihninin, Jules Verne’nin öykülerinde olduğu gibi sürekli varlık alanını genişletmeye çalışan ‘gözü dışarıdalığının’, dışsal gerçekliklere duyduğu ilginin ve kendini evsizleştirerek her yeri evi kılma/evcilleştirme çabasının bir temsiliyken;  ayna, içe dönüşün, modern dönemde ortaya çıkan arkeoloji ve psikanaliz bilimlerinde olduğu gibi kişinin kendi kuytularını (kökenini) keşfetme arzusunun ve içsel deneyimlere kapanarak sadece kendi öznel anlatısını kurma, ‘kendine ait bir oda’, bireysel/otobiyografik bir müze inşa edebilme isteğinin yansıması olarak düşünülemez mi?

Tahterevalli konuşmalarının ikincisinde Umut Şumnu ve Gökhun Baltacı kendi pratikleri açısından İçeri kavramı üzerine tartışacaklar.

Tahterevalli, çocuk parklarının en kıyıda köşede kalmış oyuncağı. Kimileri için çok eğlenceli kimileri içinse asla yanına yaklaşılmaması gereken keyifsiz alet. Bir tür denge ve aynı zamanda dengesizlik üzerine inşa edilen, yalnız binilemeyecek bir oyuncak. Yalnız binilemediği gibi herkesle de binilemiyor. Karşıda kimin olacağına iyi karar vermek gerekiyor. Zira oyun arkadaşınızla aranızdaki uyum ya da uyumsuzluk tahterevalliden ne kadar keyif alacağınızın da habercisi.

Bu benzetmeden yola çıkarak, 2020 Ocak ayından bu yana Ka konuk konuşmacılarını davet ediyor. Tahterevallinin bir ucunda konuğu, diğer ucunda da konuğunun seçtiği bir isim. Birlikte karar verilen bir konu etrafında bir saatlik bir konuşma. Her etkinliğin sonunda ise ses kayıtlarını deşifre ederek mini bir yayına dönüştürmek söz konusu. Yayın da tasarım fikrini tahterevallinin çalışma mantığından alacak: Her iki konuşmacının konuştuklarının ayrı yönlere doğru açıldığı leporello/akordeon türünde bir kitap.

Doç. Dr. Umut Şumnu

1978 yılında Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini 2000 yılında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde tamamladı. Daha sonra aynı fakültede yazdığı 1912 Galata Bridge as a Site of Collective Memory (Kollektif Bellekte bir Mekân: 1912 Galata Köprüsü) başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. 2012 yılında Between Being and Becoming: Idenity, Question of Foreignness and the Case of the Turkish House (Varlık ve Varoluş Arasında: Kimlik, Yabancı Sorunsalı ve Türk Evi Olgusu) başlıklı teziyle doktora derecesi aldı. Her iki lisansüstü çalışması da kitap olarak basıldı.

Genel olarak, mimarlık, sanat ve tasarım tarihi, kuramı ve eleştirisi; mimarlık ve felsefe ilişkisi üzerine çalışıyor. Birçok uluslararası ve ulusal dergide makaleleri yayınlandı. Birçok kitapta bölüm yazarlığı yaptı. En son Kitabevi Yayınları’ndan Mimarlar ve Apartmanları: Ankara’da Konut/Barınma Kültüründen Örnekler adıyla bir kitap yayınladı.

2012-2014 yılları arasında TMMOB İçmimarlar Odası’nın merkez yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı ve bu süreçte kurumun yayın faaliyetlerini yürüttü; İçmimar dergisinin 23-35. sayılarını çıkarttı; Erken Cumhuriyet Döneminde Mobilya ve Türkiye’de İçmimarlık ve İçmimarlar adlı derleme-kitaplarının editörlüğünü yaptı. 2012-2015 yılları arasında Ankara’da Sivil Mimari Bellek Projesi’nde araştırmacı olarak görev yaptı. 2014 yılında “Şimdi Yuva Sahibi Olmanın Tam Zamanıdır: Türkiye’de İkramiye Evleri Olgusu” başlıklı araştırma projesi SALT Araştırma Fonu tarafından desteklendi. 2015 yılında Ankara Araştırmaları Bursunu kazandı. Devam etmekte olan Ankara’da İz Bırakan Mimarlar adlı projenin yürütücülerindendir. Türkiye’de modern iç mekanı araştırma, belgeleme ve koruma amacıyla kurulan DOCOMOMO Türkiye iç mekan komitesinin üyelerinden biridir.

Halen Başkent Üniversitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Verdiği Tasarım Stüdyosu, Mobilya Tarihi, Mobilya Tasarımı, Mekân Kültürü, Mimarlık ve Felsefe, Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri gibi derslerin yanında, birçok çevirisi, katalog metni, iç mimarlık uygulamaları, sergi ve video-performansları var.

Gökhun Baltacı

1989 yılında Ankara’da doğdu. 2013 yılında, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü lisans programından mezuniyet alıp Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü’nde Yüksek Lisans Programını “Tekinsizlik ve Bilinçdışı: Resimde kişisel anılara ilişkin bir sondaj denemesi” başlıklı tezi ile tamamladı (2019). Öğrenciliği sırasında Ankara Mamak’ta ve Sincan’da düzenlenen kamusal projelere katıldı. 2010 yılından başlayarak içlerinde Pera Müzesi’nde gerçekleşen “Sarsılan İmge” ve Müze Evliyagil’de gerçekleşen “Aynı Bahçe”nin de yer aldığı karma sergilere davet edildi. 2017 yılında ilk kişisel sergisi “Masanın Sağ Köşesi” Galeri Nev’de açıldı. Aynı yıl Galeri Nev’in Tütün Deposu’nda düzenlediği 15. İstanbul Bienali paralel etkinliklerinden “Meleklerin Payı” sergisinde eserleri sergilendi. 2018 yılında Mamut Art Project’e davet edildi. Ardından Galeri Nev’in Eylül 2019’da Maçka Sanat Galerisi’nde düzenlediği “Bütün Gezegen İçerideydi” sergisinde yer aldı. Bu sergi devam ederken sanatçının Galeri Nev’deki ikinci kişisel sergisi “Şapka Numarası” izleyiciyle buluştu. Eserleri son olarak Galeri Nev’in otuz beşinci yılı vesilesiyle “Altın Çağ” sergisinde izlendi. Gökhun Baltacı çalışmalarına Ankara’da, kişisel atölyesinde devam etmektedir.

-------

Etkinliğe katılım Covid-19 salgını nedeniyle 20 kişi ile sınırlıdır. Tüm katılımcılar için HES kodu sorgulaması ve iki doz aşı koşulu bulunmaktadır. Etkinlik süresince maske kullanımı zorunludur. Ka'nın iç mekânı dışarıdan doğrudan temiz hava çeken yerleşik havalandırma sistemi ile sürekli olarak havalandırılmaktadır.

- Bu etkinlik Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı Kültür ve Eğitim Organizasyonları için Uluslararası Yardım Fonu 2021, Goethe-Institut ve diğer ortaklar tarafından finanse edilmektedir: www.goethe.de/relieffund - - This event is funded by the International Relief Fund for Organisations in Culture and Education 2021 of the German Federal Foreign Office, the Goethe-Institut and other partners: www.goethe.de/relieffund - 

Biletler

 • Rezervasyon / Reservation

  Sergi turuna katılım Covid-19 salgını nedeniyle 20 kişi ile sınırlıdır. Etkinliğe katılımda Ka'nın Patreon destekçileri öncelikli olacaktır. Tüm katılımcılar için HES kodu sorgulaması ve iki doz aşı koşulu bulunmaktadır. / Participation in the exhibition tour is limited to 20 people due to the Covid-19 outbreak. Ka's Patreon supporters will be prioritized for participation in the event. HES code information and proof of complete vaccination are required for all participants.

  ₺0,00
  Tükendi
 • Patreon Destekçisi / Supporter

  Ka'nın Patreon destekçisiyseniz, sizin için ayrılan kontenjan kapsamında biletinizi almak için bu seçeneği kullanın. Desteğiniz için teşekkürler.

  ₺0,00
  Satış bitti
 • Yedek Kayıt / Standby Booking

  Rezervasyonlarını iptal eden konuklar olduğu zaman öncelik sırasına göre buradan kayıt yaptıran konuklar bilgilendirilecektir. / Your place is considered to be a standby booking if there are people with unconfirmed bookings for the event. You will be asked to confirm your booking if others do not confirm the booking within a set time period.

  ₺0,00
  Tükendi

Toplam

₺0,00

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page