top of page

20 May Cum

|

Ka

Tahterevalli Konuşmaları | Burçak Bingöl & Fatih Altuğ

Sanatçı Burçak Bingöl'le edebiyat eleştirmeni ve yazar Fatih Altuğ, Tanpınar'ın İstanbul'undan hareketle, kent, yüzey ve yazının birbirini dönüştüren etkileşimi bağlamında bir sohbet gerçekleştirecekler.

Tahterevalli Konuşmaları | Burçak Bingöl & Fatih Altuğ
Tahterevalli Konuşmaları | Burçak Bingöl & Fatih Altuğ

Saat ve Yer

20 May 2022 19:30 GMT+3 – 21 May 2022 19:30 GMT+3

Ka, Çankaya, Cinnah Cd. No:1 D:B, 06690 Çankaya/Ankara, Türkiye

Etkinlik Hakkında

Tahterevalli Konuşmaları / The Seesaw Talks

Burçak Bingöl & Fatih Altuğ

20.05.2022, Cuma-Friday 19:30

[scroll for eng]

Sanatçı Burçak Bingöl'le edebiyat eleştirmeni ve yazar Fatih Altuğ, Tanpınar'ın İstanbul'undan hareketle, kent, yüzey ve yazının birbirini dönüştüren etkileşimi bağlamında bir sohbet gerçekleştirecekler. Kentin kendine has dokusunu ve duygusunu veren zaman katmanlarını, Tanpınar'ın sıklıkla kullandığı sözcüklerinde tarayacak; Bingöl'ün bu edebi duyumsamayı seramik malzemede nasıl yorumladığından, geçmiş zaman fikrini toprak malzemeye nasıl tercüme ettiğinden söz edecekler.

*

Etkinlik ücretsiz ve kayıt yaptırmanız gerekmiyor.

*

Görele'de doğup Ankara’da büyüyen Bingöl, 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde doktora düzeyindeki güzel sanatlar eğitimini; 1985-91 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı’nda müzik eğitimini, 2009 yılında New School New York’ta Fotoğraf programını tamamladı. New York, Ankara, İstanbul ve Berlin'de toplam sekiz kişisel serginin yanında aralarında 15. İstanbul Bienali’nin de olduğu pek çok karma sergide yer aldı. Küratör olarak da Ankara ve İstanbul’da dört sergi düzenledi. Kişisel ve kültürel geçmişle beslenen üretimi, malzeme, nesne ve imgenin sürekli olarak bozulup birbirine dönüştüğü yeni kurgular oluşturur; mekanla, kavramsal, biçimsel ve duyumsal olarak ilişkilenerek görsel bir araştırma alanı yaratır.

*

Fatih Altuğ, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Yeni Yazı, Mizan, Kritik, Monograf dergilerinin yayın kurulunda yer aldı. Selim İleri’nin Kapalı İktisat’ı üzerine Kapalı İktisat Açık Metin kitabını yayımladı. Mehmet Fatih Uslu ile Tanzimat ve Edebiyat: Osmanlı İstanbul'unda Modern Edebi Kültür, Ebru Kayaalp ile Standartlar Nasıl İşler? kitaplarını derledi. Leylâ Erbil, Sevim Burak, Tomris Uyar, Orhan Koçak, Halid Ziya Uşaklıgil, Namık Kemal, Sait Faik Abasıyanık gibi edebiyatçılar hakkındaki makaleleri çeşitli dergi ve kitaplarda yer aldı. Koç Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde ders verdi.

Bu etkinlik Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı Kültür ve Eğitim Organizasyonları için Uluslararası Yardım Fonu 2021, Goethe-Institut ve diğer ortaklar tarafından finanse edilmektedir: www.goethe.de/relieffund

ENG

Artist Burçak Bingöl and literary critic and writer Fatih Altuğ will have a conversation based on Tanpınar's Istanbul and discuss the interactions between the city, surfaces and literature in terms of their transformative effect on each other. They will explore the layers of time that bring forth the city's unique texture and perception by tracing the words frequently used by Tanpınar. They will talk about how Bingöl interprets this literary sensibility through ceramics and how she translates a sense of past time into clay material.

*

Born in Görele, raised in Ankara, Burcak Bingol has completed her art education on PhD level in the Fine Arts Faculty at Hacettepe University, Ankara. She also completed programs on Music at Ankara State Conservatory between 1985-91 and on Photography at New School, New York in 2009. She realized eight solo shows in New York, Ankara, Istanbul and Berlin and was part of many group shows in Turkey and abroad, including the 15th Istanbul Biennial, A Good Neighbour. As a curator, she organized four exhibitions in Ankara and Istanbul. Within this culturally and personally charged scope of examination, her works emerge through a constant re-working of images, objects and forms, converging in a repetitive act where fiction and failure merge. As such, their architectural, sensorial and conceptual relations to space open up a research field of visual exploration.

*

Fatih Altuğ completed undergraduate, graduate and doctoral degrees at Boğaziçi University, Department of Turkish Language and Literature. He took part in the editorial board of Yeni Yazı, Mizan, Kritik and Monograf magazines. He published the book ‘Kapalı İktisat Açık Metin’ on Selim İleri's book ‘Kapalı İktisat’. He edited ‘Tanzimat ve Edebiyat: Osmanlı İstanbul'unda Modern Edebi Kültür’ with Mehmet Fatih Uslu, and edited ‘Standartlar Nasıl İşler?’ with Ebru Kayaalp. His articles on such as Leylâ Erbil, Sevim Burak, Tomris Uyar, Orhan Kocak, Halid Ziya Usaklıgil, Namık Kemal and Sait Faik Abasıyanık have published in various maganizes and books. He gave lectures at Koc University, İstanbul Sehir University, Mainz Johannes Gutenberg University, Bilkent University and Bogazici University.

// This event is funded by the International Relief Fund for Organisations in Culture and Education 2021 of the German Federal Foreign Office, the Goethe-Institut and other partners: www.goethe.de/relieffund

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page