top of page

urbanwalks.ankara ile kent yürüyüşleri

logo.jpg

Urbanwalks.ankara, Eylül 2020’de yaşadıkları kent Ankara ile temasta olmayı seven bir grup kent gezgininin oluşturmuş olduğu bir arayüzdür. Kentliyi; yaşadığı ve ister istemez kendisiyle birlikte şekillendirdiği yapılı çevreyi ayrıntılı bir biçimde tanımaya, yerinde deneyimlemeye davet eder ve kolektif bir sahiplenme bilinci oluşumuna katkı sunmayı amaçlar. Bu yolda kent yürüyüşleri, deneyim paketleri ve ortak çalışma grupları organize eder ve kentliler arasında fikir-deneyim etkileşiminin sürmesinde rol üstlenir.

Urbanwalks.ankara is a social interface established by a group of city walkers who enjoys being in contact with the tangible and intangible values of Ankara, the city they live. It invites everyone to scrutinize the built environment, which people live and inevitably reshape with themselves; and aims to reinforce the collective sense of belonging on Ankara. It organizes city walks, experiencing programs and joint working groups for that purpose, and becomes a part in the continuation of multilateral interactions.

bottom of page